Plánování

WORKPLAN plánuje vaše projekty na základě stanovených priorit a dostupnosti zdrojů. Můžete simulovat termíny dokončení kapacit a použít GANTT diagram pro optimalizaci vytížení pracovních kapacit, kontrolní milníky a splatnosti.

Stručná charakteristika

  • Simulace zakázky od termínu, do termínu nebo v období
  • Plánování nabídek
  • Priority a uzamykání
  • % přehled vytížení jednotlivých pracovišť
  • Fronty práce pro stroje
  • Jednoduchý pohled na GANTT diagram s možností přesouvání operací
  • Možnost rozdělení úkolu pro vyřešení přetížení kapacity
  • Definovat události a informační značky (milníky) pro každý projekt
  • Export plánování do Microsoft Project nebo Excel

WORKPLAN automaticky generuje nejoptimálnější plán výroby podle aktuálních dostupných kapacit v uživatelsky přívětivém pohledu. V plánu je dále možné provádět změny jednoduchým přetahováním operací nebo operaci dokonce rozdělit, aby se předešlo problémům s kapacitou dříve, než nastane.

Zobrazení pracovního postupu ve standardních GANTT diagramech pro snadné prohlížení a rychlé aktualizace. Data je možné v různých formách dále exportovat.

Pro hladký průběh výroby WORKPLAN vytváří denní dávku výroby pro každý stroj, která se může u stroje zobrazovat. 

WORKPLAN umožňuje vytvoření informačních značek na všech důležitých milnících a datech. Díky tomu nepřehlédnete blížící se termíny dodávek, plateb, kontrol, setkání nebo jiných důležitých kroků v celém životním cyklu projektu.