Rozšiřující aplikace

Vyvýjíme jednoduché webové aplikace napojené na WORKPLAN, které mohou zjednodušit a urychlit práci.

 • Fronta práce
  Webová aplikace s jednoduchým uživatelským rozhraním, která je provázána na vykazování v systému WORKPLAN.
 • Aktuální stav
  Webová aplikace zobrazuje aktuální stav jednotlivých operací daného celku. Je napojena na databázi systému WORKPLAN, takže vždy zobrazuje aktuální informace v reálném čase.
 • Mailer
  Serverová služba pro automatické odesílání emailů s definovanou periodou. V těle emailu může být obsažena tabulka s daty z databáze systému WORKPLAN.
 • ARES2WPL
  Desktopová aplikace s jednoduchým uživatelským rozhraním, která importuje aktuální adresy společností z národního rejstříku ARES.
 • Napojení na firemní systémy
  Jsme schopni naprogramovat napojení na účetní systémy, kdy ze systému WORKPLAN jsou data předávána do účetního systému. Toto napojení možné realizovat v formě XML nebo CSV souborů nebo přímým napojením na API ekonomického systému.