Vedení časů

Modul Vedení časů spravuje časy zaměstnanců na všech úkolech. Data lze zadávat pomocí dotykové obrazovky, pracovní stanice nebo čtečky čárových kódů. Tato funkce vám pomůže sledovat a podávat zprávy o nevýrobních aktivitách, čistém odpracovaném času na jednotlivých zakázkách, času stráveným opravou problémů, přesčasech, dovolené a další.

Stručná charakteristika

  • Sběr zaměstnaneckých hodin v reálném čase
  • Pohled a kontrola času na dílně
  • Informace o využití zdrojů
  • Informace do mzdového systému

Modul Správa časů je snadno použitelný, all-in-one nástroj pro správu docházky zaměstnanců, odpracovaných hodinách a sledování pokroku na operacích. Data mohou být odeslána na výpočet mezd nebo tvorbu reportů.

Umožňuje v reálném čase sledovat stroje, stavy operací a materiálů, zbývající čas k předpokládanému dokončení úkolu, atd.

Vedoucí si mohou zobrazit náhled na dílnu, což jim umožní sledovat v reálném čase, co probíhá na každém pracovišti a jaký zaměstnanec tuto práci vykonává.