Aktuální stav

Webová aplikace zobrazující aktuální stav jednotlivých operací daného celku. V případě, že nepoužíváte celky, je možné zobrazit úkoly přímo v linii zakázky (technickém rozpadu). Je napojena na databázi systému WORKPLAN, takže vždy zobrazuje aktuální informace v reálném čase.

Důvodem pro vývoj této operace byla častá problematika v „přeskakování“ operací, kdy dochází k odeslání nedokončeného dílu do kooperace, např. na tepelné zpracování, aniž by díl prošel všemi předcházejícími operacemi.

Tato aplikace Vám umožní:

  • jednoduše zobrazovat aktuální rozpracovanost dané pozice na libovolném zařízení, např. svém mobilním telefonu, bez nutnosti „odbíhat“ ke klientu systému WORKPLAN
  • přejít na bezpapírové technologické postupy, kdy si obsluha zobrazí aktuálně platný technologický postup. Toto určitě oceníte pokud máte výrobu, ve které dochází k mnoha modifikacím v průběhu výrobního procesu.

Vyhledání může probíhat zadáním kódu operace nebo celku, ale mnohem praktičtější je doplnění QR kódu na výrobní průvodku a jeho následné skenování. 

Kromě základních informací jako je popis úkolu a poznámka je možné zobrazovat i pokrok na dané operaci, informaci o posledním záznamu realizace. Pohled může obsahovat i materiálové úkoly, takže odpadá „zjišťování“ zda je materiál již na dílně nebo ne.
Samozřejmostí je možnost skrývat sloupce a měnit jejich pořadí.

Integrace s webovou aplikací Fronta práce umožní zobrazit Výrobní postup i z této aplikace.