Kvalita

Modul Kvalita umožňuje zvlášť sledovat čas a náklady spojené s nekvalitou. Toto není jen skvělá pomoc pro získání ISO certifikace a plnění ISO požadavků, ale také k hodnocení dodavatelů a přístupů ke klíčovým vlastnostem pro neustálé zlepšování kvality a plnění požadavků zákazníka. Údržba měřících zařízení v oblasti zajišťování kvality, ukazatele kvality a KPI analýzy jsou klíčem k úspěchu pro získání ISO certifikace.

Stručná charakteristika

  • Kalkulace nákladů kvality a analýzy
  • Hodnocení dodavatelů
  • Neustálé zlepšování
  • Nástroje certifikace pro podporu jakosti

Na vašem zařízení můžete sledovat náklady spojené s nekvalitou, náklady na prostoje či jiné skutečnosti, jež mají vliv na zisky, ale nejsou součástí pravidelného výrobního procesu.

Další výhodou je dostupnost dat v tabulkové podobě, což umožňuje jejich následné zpracování.

Nahlášenou nekvalitu v systému WORKPLAN přiřazujeme k zákazníkovi, dodavateli nebo výrobní operaci. Listy nekvality vytváříme jednoduše pomocí drag&drop a následně i určujeme způsobenou vadu, co bylo příčinou vzniku této vady a jaká nápravná opatření mají v budoucnosti zabránit jejímu vzniku.

K zajištění odpovídající kvality výrobního procesu je nutná pravidelná údržba.

Modul obsahuje nástroje umožňující spravovat a plánovat pravidelný servis všech předmětů při měření kvality, ale lze také jednoduše šířit předepsané normy a související dokumenty pro všechny zaměstnance.

Pro usnadnění výběru dodavatele můžete vytvořit systém bodového ohodnocení vašich dodavatelů a sledovat, kteří dodavatelé nesplňují lhůty dodání, požadavky na kvalitu, cenu, atd.