Fronta práce

Webová aplikace s jednoduchým uživatelským rozhraním, která je provázána na vykazování v systému WORKPLAN

Nastavení je jednoduché. Umožňuje definovat pracoviště a podrobnosti, které se budou zobrazovat u úkolu.

Pod konkrétním pracovištěm jsou aktuálně probíhající operace (zelené), nevýrobní operace (modré) a následující operace z plánování (žluté).

Hlavním přínosem je zobrazení přihlášených úkolů s přibývajícím % pokroku v reálném čase a neomezený počet spuštění na libovolných zařízení s různými konfiguracemi. 

Zároveň je možné tuto aplikaci použít jako „náhled na dílnu,“ kdy se zobrazují pouze aktuálně probíhající operace.