Mailer

Serverová služba pro automatické odesílání emailů s definovanou periodou. V těle emailu může být obsažena tabulka s daty z databáze systému WORKPLAN.

Tato aplikace Vám umožní:

  • automaticky odesílat seznamy nově vytvořených dokumentů (Zakázky, Listy nekvality, …)
  • automaticky upozorňovat na blížící se termíny (Dodací datumy linií zakázek, kalibrace měřidel, plánované opravy, …)